Adó

Adó

Megszüntetjük a kockázatokat, és kialakítjuk vállalkozása adóhatékony működését.

HID Consulting Adó
Átvilágítások, auditok, due diligence eljárások lefolytatása

Auditációs tevékenységünk során az adóhatóság ellenőrzési gyakorlatát szimulálva több adónemre és akár több adóévre vonatkozóan vizsgáljuk meg a meghatározó gazdasági események adójogi aspektusait. A veszélypontok feltárásával szakembereink hozzájárulnak ahhoz, hogy az adózási szankciók meghatározó része elkerülhető legyen, illetve az egyéb kockázatok minimalizálhatóak legyenek.

Szakmai tájékoztatáskérések teljes körű lebonyolítása

A jogi környezet tisztázatlansága esetén megteremtjük ügyfeleink részére az adóbiztonság legmagasabb szintjét, kiküszöbölve vagy csökkentve az adókockázatokat, mindezt az adóhatóság, illetve a Pénzügyminisztérium közreműködésével.

Felszámolási eljárásokhoz kapcsolódó megállapodások

A NAV által kezdeményezett felszámolási eljárások megindulása elkerülhető, amennyiben az adós és az adóhatóság megállapodást tud kötni a hátralék egy részének megfizetését illetően. Szakértőink nagy tapasztalattal rendelkeznek az e jogintézményben rejlő lehetőségek kiaknázásában és teljes körű támogatást nyújtanak ügyfeleinknek a fizetési ajánlat összeállításától egészen a fizetési megállapodás megkötéséig.

ÁFA-visszaigénylések adószakmai menedzselése

Az áfa-visszaigénylések benyújtása szükségszerűen felkelti az adóhivatal figyelmét, mely gyakran áfaellenőrzésben testesül meg. Irodánk vállalja, hogy a visszaigényelni kívánt összeg határidőben történő realizálását hatékonyan segíti, ami az ellenőrzésben való teljes körű képviselet mellett magában foglalja a dokumentumok ellenőrzés előtti átvilágítását is.

Transzferár-nyilvántartások összeállítása, frissítése

A kapcsolt vállalkozások között alkalmazott elszámoló ár képzése, az ahhoz kapcsolódó dokumentáció rendelkezésre állása és annak tartalma az elmúlt néhány évben a hatóság kiemelt ellenőrzési területévé vált. Tanácsadóink kimagasló szakmai tapasztalatán keresztül magabiztos és releváns támogatást biztosítunk ügyfeleink részére transzferár-dokumentáció készítése, annak felülvizsgálata, és a szokásos piaci árak alkalmazására vonatkozó általános tanácsadás során.

Képviselet, közreműködés ellenőrzési eljárásokban, pervitel

Tapasztalatunk szerint azzal, hogy már az ellenőrzés korai szakaszába bekapcsolódunk, jelentősen csökkenthetjük ügyfeleink időráfordítását a kedvező adóhatósági döntés elérésében. Célunk, hogy az általunk képviselt társaságok az ellenőrzés okozta stresszhelyzetből a lehető legkevesebbet éljék meg, és vállalkozásuk tevékenységeire koncentrálhassanak. A HÍD Adószakértővel együttműködő, az adóhivatal jogi tevékenységében megedződött ügyvédet az adóigazgatási eljárás elejétől bevonjuk az ellenőrzés, illetve a jogviták menedzselésébe. Ezzel garantáljuk, hogy ügyfeleink egy esetleges bírósági eljárásra már a pertaktikai szempontok figyelembevételével érkezhessenek meg, megteremtve ezzel a pernyertesség alapjait.

ÁFA kockázatok csökkentése, VRM szolgáltatások

Gyors, hiteles, írásos szakmai véleményt nyújtunk előzetesen a közösségi adómentes és export értékesítések, illetve belföldi beszerzések lebonyolítása esetén. Mindemellett ellátjuk az ezekhez kapcsolódó adószakmai utókövetést, megszüntetve az áfakockázatokat.

Nemzetközi adótervezéssel kapcsolatos szolgáltatások

A gyors globalizáció kihívásokkal teli adózási környezetet jelent. A komplex globális operatív és ellátási lánc modellek versenyelőnyhöz juttathatják a cégeket, azonban tovább növelik a nemzetközi adózás kihívásait, miközben az adóhatóságok világszerte igyekeznek kiterjeszteni ellenőrzésüket a nemzetközi struktúrákra és határokon átnyúló ügyletekre. Mindezek figyelembevételével nemzetközi adóoptimalizálási stratégiát biztosítunk ügyfeleink részére, valamint tanácsot adunk nemzetközi adózási, transzferárazási, globális átstrukturálási és határokon átnyúló fúziókkal, akvizíciókkal kapcsolatos kérdésekben.

Vagyonkezeléssel kapcsolatos komplex tanácsadás

Generációk közötti vagyonátörökítéshez és a javak kezeléséhez kapcsolódó jogi, adójogi kérdésekben is állunk magánszemély és jogi személy ügyfeleink rendelkezésére. Miután felmértük ügyfelünk céljait, igényeit, kollégáink teljeskörű jogi és adójogi tanácsadást nyújtanak, személyre szabott struktúrák komplex kialakítását is beleértve.

ÁFA-visszatéríttetési eljárások támogatása

Nagyfokú tapasztalattal rendelkező kollégáink segítségével teljes körű szolgáltatást és képviseletet biztosítunk ügyfeleinknek azokban a nemzetközi eljárásokban, amelyek a külföldön rájuk áthárított forgalmi adó visszatéríttetése kapcsán indultak.

Fizetési kedvezményi eljárások szakmai menedzselése

Ügyfeleink rendelkezésére állunk hátralékként fennálló adó és szankciós összegek mérséklésével vagy akár elengedésével kapcsolatos ügyintézésben. Képzett szakembereink emellett támogatást nyújtanak részletfizetés, fizetési halasztás elérésében.

M&A tranzakciókkal kapcsolatos szakmai tanácsadás

Teljes körű adózási és jogi támogatást nyújtunk a vállalatfelvásárlások, exitek, átalakulások, restrukturálások, részesedéscserék, üzletág-átruházások és eszköztranszferek során. A felvásárlások befektetői oldalának képviselőjeként pontos képet formálunk a céltársaság kockázati tényezőiről.

Adóügyi segítségre van szüksége?

Adó

Megszüntetjük a kockázatokat, és kialakítjuk vállalkozása adóhatékony működését.

Jog

Teljeskörűen érvényesítjük jogait, és eredményesen képviseljük érdekeit.

Könyvelés

Személyre szabott megoldások, rugalmas könyvelés, kifogástalan jogszabályi megfelelés.

Pályázat

Biztosítjuk a fejlesztésekhez szükséges forrásokat és segítjük a projektek megvalósítását.

Üzleti tanácsadás

Átfogó pénzügyi és tranzakciós tanácsadási szolgáltatásokkal támogajuk vállalati ügyfeleinket.

Híd Consulting Group Footer Logo

HÍD Consulting címe

1138 Budapest,
Népfürdő utca 22.
Duna Tower B. torony 8. emelet

HÍD Könyvelőiroda címe

1139 Budapest,
Hajdú utca 27. II. em.

© 2024 HÍD Consulting - Minden jog fenntartva