A visszaváltási díj adózási és számviteli kezelése

Szerző: | május 03. | Adó

2024. január 1-jén életbe lépett az italcsomagolások új visszaváltási rendszere, az ún. kötelező visszaváltási díjas rendszer (Deposit Return System: DRS), mellyel összefüggésben 2024. január 1-jei hatályba lépéssel az áfa-, illetve a számviteli szabályozás is módosult.

I. Háttérszabályok:

A visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) határozza meg a kötelezően visszaváltási díjas termékek körét (a tej és tejalapú italtermék kivételével a fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermék fogyasztói, közvetlen, műanyag, fém vagy üveg alapanyagú, palack vagy doboz formájú, nem újrahasználható vagy újrahasználható csomagolása, amely 0,1–3 literig terjedő űrtartalommal bír, ide nem értve a csekély mennyiségű kibocsátó által forgalomba hozott italtermék csomagolását), valamint

  • a kötelezően visszaváltási díjas termékeken belül megkülönbözteti
    • az újrahasználható és a
    • nem újrahasználható termékeket, azokra vonatkozóan részben eltérő ágazati szabályokat megállapítva, valamint
  • szabályozza az önkéntesen visszaváltási díjas termékek forgalmazását is.

A kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék (csomagolás) darabonkénti visszaváltási díja egységesen 50 forint, a kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható termék (csomagolás) darabonkénti visszaváltási díját, ahogyan az önkéntesen visszaváltási díjas termék visszaváltási díját is, a gyártó határozza meg.

A kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek tekintetében a visszaváltási díjas rendszert a koncessziós társaság (MOHU) üzemelteti. Ennek keretében a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható terméket (palackot, dobozt) visszaváltó fogyasztónak az 50 forintos visszaváltási díjat a koncessziós társaság téríti vissza (adott esetben a vele szerződött forgalmazókon keresztül), és e termékek, mint hulladékok kezeléséről a koncessziós társaság gondoskodik.

A visszaváltási díjas termékek előzőek szerinti felosztása visszaköszön az adózási és a számviteli szabályozásban is.

II. Általános forgalmi adó:

Az Áfa tv. kizárólag a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek visszaváltási díjára vonatkozóan határoz meg különös szabályokat [Áfa törvény 71.§ (1) bekezdés d) pontja; 77.§ (2) bekezdés b) pontja; XVII/A. fejezete].

A szabályozás lényege, hogy a kötelező visszaváltási díj a gyártónál és a kereskedőnél sem képez áfa alapot a termék értékesítésekor, de számlázandó áfa körön kívüliként, a számlán és a nyugtán a termék árától elkülönítve kell feltüntetni, mivel ezt a Korm. rendelet előírja.  Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék visszaváltási díját a termékértékesítés számláján Áfa hatályán kívüli tételként kell szerepeltetni. A DRS-díj a gyártótól a forgalmazónak kiállított, és a forgalmazó által a fogyasztónak kiállított számlán is szerepel, tehát végighalad az értékesítési/számlázási láncon.

Tekintettel arra, hogy a visszaváltási díj nem képezett áfa alapot az értékesítéskor, így a visszaváltáskor utólag sem csökkenthető az áfa alapja. A gyártó Áfa körön kívüli számviteli bizonylat alapján befizeti a MOHU-nak a díjat, a visszaváltáskor a MOHU is áfa körön kívüli számviteli bizonylattal megtéríti a kereskedőnek, a kereskedő pedig a fogyasztónak.

Áfaköteles termékértékesítésnek kizárólag a vissza nem váltott termék (visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek adott naptári évben a teljesítés napjáig forgalomba hozott mennyiségének és az adott naptári évben a teljesítés napjáig visszaváltott mennyiségének a különbözete) minősül. A teljesítés és a fizetendő adó megállapításának időpontja a naptári év utolsó napja. Az adó alapja a teljesítés napján vissza nem váltott termékekre jutó visszaváltási díj. Az adót a kötelező visszaváltási díjas rendszert működtető adóalany (MOHU) fizeti.

A fentieket összefoglalva a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek visszaváltási díja kapcsán Áfa fizetési kötelezettség kizárólag a koncessziós társaságnál keletkezhet. A kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható termékek visszaváltási díjára és az önkéntesen visszaváltási díjas termékek visszaváltási díjára, valamint minden más olyan esetre, amikor a termék értékesítésekor a göngyölegre díjat számítanak fel, amely díjat a göngyöleg visszaváltásakor visszatérítenek, az Áfa tv. általános szabályai, illetve az Áfa tv. betétdíjjal összefüggő szabályai alkalmazandók. Így, ha az értékesített termék göngyölege (csomagolása) után külön díjat (betétdíjat) számítanak fel, az a termékértékesítés adóalapjába beépül, és ha a göngyöleg (a betétdíjas termék) visszaváltásakor a betétdíjat visszatérítik, a visszatérített ellenértékkel az adóalap utólag csökken.

III. Számviteli kezelés:

Az Sztv. szintén módosult a visszaváltási díj tekintetében, és eltérő számviteli elszámolás vonatkozik a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek visszaváltási díjára és a kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható termékek, valamint a gyártók által önkéntesen vállalt visszaváltási díjas termékek visszaváltási díjára [Sztv. 47. § (2) bekezdés d) pont, 73. § (2) bekezdés f) pont, 78. § (5) bekezdés].

A nem újrahasználható termékek gyártójánál az értékesítéskor felszámítandó visszaváltási díj a nettó árbevétel része, a koncessziós társaságnak fizetendő visszaváltási díj pedig egyéb ráfordítás.

Kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek forgalmazójánál beszerzéskor a visszaváltási díjat az eszköz bekerülési értéke részének kell tekinteni. Értékesítéskor a DRS díj a forgalmazónál része az értékesítés árbevételének, valamint az ELÁBÉ-nak. A visszakapott visszaváltási díjjal egyrészt az ELÁBÉ-t kell csökkenteni, másrészt a vállalkozásnál a nettó árbevétel csökkentésként kell azt elszámolni. A forgalmazónál a koncessziós társaság helyett visszafizetett visszaváltási a díj rendezésig egyéb követelés lesz.

Az újrahasználható termék és az önkéntes visszaváltási díjas termék kapcsán ugyanaz az elszámolási szabály, mint a göngyölegek esetében. A gyártónál az értékesítéskor felszámítandó visszaváltási díj a nettó árbevétel része. A forgalmazónak visszafizetett visszaváltási díj nettó árbevételt csökkent.

A forgalmazónál a gyártónak fizetett visszaváltási díjat ebben az esetben is a készlet bekerülési értéke részeként kell könyvelni, mely az értékesítéskor ELÁBÉ-nak minősül. Az értékesítéskor továbbá felszámított visszaváltási díj a nettó árbevétel része lesz. A vevő részére visszafizetett visszaváltási díj a nettó árbevételt csökkenti, míg a gyártótól visszakapott visszaváltási díj az ELÁBÉ-t csökkenti.

Kérdése merült fel a visszaváltási díj adózási és számviteli kezelésével kapcsolatosan? Keresse szakértő kollégánkat!

dr. Juhász Péter
DR. JUHÁSZ PÉTER, senior adószakértő
juhasz.peter@hidconsulting.hu

További cikkek

Híd Consulting Group Footer Logo

HÍD Consulting címe

1138 Budapest,
Népfürdő utca 22.
Duna Tower B. torony 8. emelet

HÍD Könyvelőiroda címe

1139 Budapest,
Hajdú utca 27. II. em.

© 2024 HÍD Consulting - Minden jog fenntartva