A 2024-es Magyar Munkavállalási Engedélyezési Változások és Hatásuk a Kis- és Középvállalkozásokra

Szerző: | január 30. | Jog

A 2024-es év fordulópontot jelent a magyar munkaerőpiac történetében. A munkavállalási engedélyezési rendszer átalakulása nem csak új kihívásokat hozott, hanem egyben új lehetőségeket is kínál a kis- és középvállalkozásoknak a harmadik országbeli munkaerő bevonására. A jelen cikkben feltárjuk azokat a kulcsfontosságú lépéseket és stratégiákat, amelyekkel a kis-és középvállalkozások sikeresen navigálhatnak ebben az új környezetben, kiaknázva a globális munkaerőpiacban rejlő lehetőségeket.

A Harmadik Országbeli Állampolgárok foglalkoztatását módosító jogszabályok rövid ismertetése

A 2024-es magyar munkavállalási engedélyezési változásokat számos jogszabály módosítása tükrözi, amelyek alapvetően befolyásolják a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatását. Ezek közé tartoznak többek között az alábbiak:

2023. évi XC. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról

A törvény szigorítja a harmadik országbeli állampolgárok Magyarországon történő munkavállalást, hangsúlyozva, hogy a harmadik országbeli állampolgárok csak szigorú feltételek mellett lehet alkalmazni. A törvény értelmében a harmadik országbeli állampolgárok többek között rendelkezniük kell érvényes úti okmánnyal, tartózkodási engedéllyel vagy vízummal, valamint szálláshellyel Magyarországon. Emellett igazolniuk kell anyagi fedezetüket a tartózkodás teljes időtartamára, beleértve a lakhatási és megélhetési költségeket, valamint az egészségügyi ellátáshoz szükséges biztosítást vagy költségek fedezetét.

19/2015. (VII.3.) NGM rendelet a Magyarországon egyidejűleg foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb létszámáról

A rendelet a Magyarországon egyidejűleg foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok létszámának meghatározásával kapcsolatos. Részletezi a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, a foglalkoztató definícióját, és a bejelentett munkaerőigényekkel kapcsolatos szabályokat.

A Munkavállalási Folyamat Új Szabályai

Amint az a fentiekben is kifejtésre került, a fenti jogszabályok jelentős változásokat hoztak a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásának módjában a magyarországi kis- és középvállalkozások számára. A változások új engedélytípusok bevezetésével és a foglalkoztatási folyamatok átalakításával biztosítanak nagyobb rugalmasságot és lehetőségeket a vállalkozások számára, miközben fenntartják a munkaerőpiac védelmét és szabályozását.

A Foglalkoztatási Folyamat Lépései

A harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása Magyarországon a következő lépéseket foglalja magába:

1. Előzetes Felkészülés és Munkakör Meghatározása:

A vállalkozásnak először meg kell határoznia a betöltendő munkakört és annak specifikációit. – Meg kell állapítani, hogy a munkakör betöltéséhez szükséges képzettség a helyi munkaerőpiacon nem elérhető. Ennek keretében szükséges elvégezni az úgy nevezett munkavállalói tesztet, ami azt jelenti, hogy meg kell állapítani, a munkakör betöltéséhez szükséges szaktudással rendelkező személy a helyi munkaerőpiacon nem elérhető.

2. Munkavállalási Engedély Kérelmezése:

A vállalkozásnak munkavállalási engedélyt kell kérelmeznie a munkavállaló számára. Ebben a fázisban bizonyítani kell, hogy a munkavállaló megfelel a munkakör követelményeinek.

3. Dokumentáció és Ellenőrzés:

A munkavállalónak be kell nyújtania a szükséges dokumentumokat, mint például útlevél, szakmai önéletrajz, képesítéseket igazoló dokumentumok. A vállalkozásnak ellenőriznie kell a munkavállaló dokumentumait és biztosítania kell a jogi megfelelőséget.

4. Tartózkodási Engedély Kérelmezése: A munkavállalási engedély megszerzése után a munkavállalónak tartózkodási engedélyért is kell folyamodnia.

 5. Integrációs Folyamat:

A vállalkozásnak támogatnia kell a munkavállaló integrációját, például nyelvi képzésekkel vagy kulturális tájékoztatókkal.

6. Folyamatos Ellenőrzés és Támogatás:

A vállalkozásnak nyomon kell követnie a munkavállaló engedélyeinek érvényességét és szükség esetén időben kezdeményezni azok megújítását.

Az Engedélyek Fajtái A 2024-es változásokkal bevezetett engedélytípusok:

Vendégmunkás Engedély:

Ideiglenes munkavállalásra szolgáló engedély, például szezonális vagy projektalapú munkákra. Lehetővé teszi a gyors és rugalmas munkaerő-bevonást, korlátozott ideig.

Magyar Kártya:

Magasan képzett szakemberek hosszú távú foglalkoztatására irányul. A képzettségi és tapasztalati szintnek megfelelő munkavállalók számára készült, hosszú távú tartózkodást és munkavégzést biztosítva.

ICT Engedély (Intra-Corporate Transfer):

Vállalaton belüli átvezénylésekhez használható, különösen multinacionális vállalatok esetében. Az engedély lehetővé teszi a nemzetközi vállalatok számára, hogy kulcsfontosságú munkatársakat helyezzenek át magyarországi egységeikbe.

EU Kék Kártya:

Olyan magas szintű képzettséggel rendelkező nem EU-s állampolgárok számára készült, akik az EU-n kívülről érkeznek és hosszú távú munkavégzést terveznek Magyarországon. Az EU Kék Kártya több előnnyel jár a munkavállalók számára a tartózkodási és munkavállalási jogok biztosításával, valamint lehetőséget biztosít a letelepedésre és a családegyesítésre.

Az engedély típusokkal kapcsolatban hangsúlyozni szükséges, hogy minden engedély típus eltérő, így javasolt szakértők megkeresése a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatását megelőzően.

Gyakorlati Példák a Különböző Engedélyekre

1. Vendégmunkás Engedély Példa:

Egy kis méretű építőipari cég szerb betonozót alkalmaz egy hat hónapos budapesti projektben. A vendégmunkás engedély lehetővé teszi a gyors és rugalmas munkaerő-bevonást.

2. Magyar Kártya Példa:

Egy középvállalkozás informatikai területen dolgozó kanadai szakembert szeretne hosszabb távra alkalmazni. A Magyar Kártya engedély biztosítja a stabil és hosszú távú munkavégzést.

3. ICT Engedély (Intra-Corporate Transfer) Példa:

Egy multinacionális vállalat egyik kínai menedzserét szeretné Magyarországra helyezni. Az ICT engedély elősegíti a vállalatcsoporton belüli mozgást és a szakértői tudás átadását.

4. EU Kék Kártya Példa:

Egy magyar egészségügyi intézmény egy orosz orvost kíván foglalkoztatni. Az EU Kék Kártya lehetővé teszi a magas szintű szakember hosszú távú magyarországi munkavállalását.

Szankciók a harmadik országbeli állampolgárok jogszabályoknak előírtak nem megfelelő foglalkoztatás esetén:

A 2024-es jogszabályváltozások, amint az korábban kifejtésre került, szigorúbb feltételeket és szankciókat vezetnek be a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával kapcsolatban. A szankciók célja, hogy biztosítsák a munkavállalási szabályok betartását. Az új szabályok alapján harmadik országbeli állampolgárt a legszigorúbb szabályok mellett lehet foglalkoztatni. Ez azt jelenti, hogy minden egyes álláshely esetében először meg kell vizsgálni, hogy van-e magyar munkavállaló, aki megfelelő az álláshelyre, ha nincs ilyen, csak abban az esetben lehet a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatni.

A nem jogszabályoknak megfelelő foglalkoztatás esetén a munkáltatóra vonatkozó szankciók lehetnek többek között a pénzbírságok kiszabása, munkavállalási engedélyek visszavonása vagy a munkavállaló tartózkodási engedélyének érvénytelenítése, ha a munkáltató nem tartja be a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására vonatkozó kötelezettségeit.

A fentieken túl az új jogszabályok értelmében, ha egy harmadik országbeli állampolgár nem tartja tiszteletben a magyar törvényeket és szabályokat, akkor azonnal el kell hagynia Magyarország területét. Amennyiben ez nem történik meg önként, a Hatóságok jogosultak a harmadik országbeli állampolgár kiutasítására vagy a harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedély meghosszabbítási kérelmének elutasítására.

Stratégiák és Tanácsok a KKV-k számára

A sikeres alkalmazkodáshoz a kis- és középvállalkozások proaktív lépéseket kell tenniük. Tájékozódniuk szükséges az új munkavállalási engedélyezési eljárásokkal kapcsolatban, amelynek megértése és alkalmazása több szempontból is kulcsfontosságú lehet a jogi megfelelőség és az üzleti növekedés szempontjából.

A HID Consulting elkötelezett amellett, hogy komplex módon segítse a magyar kis- és középvállalkozásokat ennek kapcsán pedig megfelelő keretek betartásával informálja őket az említett új munkavállalási engedélyezési eljárások hatékony alkalmazásában. A harmadik országbéli munkaerő Magyarországon történő alkalmazásával/foglalkoztatásával kapcsolatos megváltozott jogi környezet megértése és az új lehetőségek kiaknázása elősegíti az említettvállalkozások növekedését és versenyképességét a hazai, de akár a globális piacon is.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy ebben a cikkben csupán a munkavállalási engedélyezési rendszer átalakulásával kapcsolatos legfontosabb aspektusokat érintettük, de számos egyéb részlet is fontossággal bírhat, így bármilyen kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésre, hogy segítsük a megfelelő jogi és pénzügyi döntések meghozatalában.

A cikk a fent említett jogszabályok és szabályozások figyelembevételével készült, és tájékoztató célú. Nem helyettesíti a szakértői jogi tanácsadást.

További cikkek

Híd Consulting Group Footer Logo

HÍD Consulting címe

1138 Budapest,
Népfürdő utca 22.
Duna Tower B. torony 8. emelet

HÍD Könyvelőiroda címe

1139 Budapest,
Hajdú utca 27. II. em.

© 2024 HÍD Consulting - Minden jog fenntartva